LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206201 Jonas Abaris 1892 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1949-08-05
206202 Jonas Abaris 1906 Ignalinos tremtis 1941 Krasnojarsko kr.
206203 Mykolas Abaris 1909 Ignalinos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206204 Stasys Abaris 1924 Utenos suėmimas 1945 Kalinino sr.
206205 Kazys Abaris 1927 Ignalinos suėmimas 1946 Komija 1957-05-11 grįžo
206206 Adelė Abarienė 1912 tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02
206207 Anelė Abarienė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
206208 Marijona Abarienė 1885 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-15 grįžo
206209 Ona Abarienė 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-08-27 grįžo
206210 Aldona Stanislova Abaravičiūtė 1940 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206211 Vida Antanina Abaravičiūtė 1936 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206212 Stanislava Abaravičiūtė 1938 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206213 Danutė Sabina Abaravičiūtė 1939 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206214 Balys Abaravičius 1900 Ignalinos suėmimas 1944 Komija mirė tremtyje
206215 Balys Abaravičius 1900 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206216 Balys Abaravičius 1913 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. mirė lageryje
206217 Bronius Abaravičius 1914 Ignalinos suėmimas 1945 Saratovo sr.
206218 Gubertas Abaravičius 1928 Panevėžio suėmimas 1945 Komija 1946-09-13 grįžo
206219 Juozas Abaravičius 1905 suėmimas 1946 Komija 1947-12-13
206220 Juozas Abaravičius 1905 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206221 Juozas Abaravičius 1950 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206222 Leonas Abaravičius 1897 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206223 Mykolas Abaravičius 1888 Ignalinos suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-23
206224 Nikodemas Abaravičius 1898 Panevėžio suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
206225 Nikodemas Abaravičius 1888 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206226 Anupras Abaravičius 1893 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206227 Juozas Abaravičius 1936 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206228 Vytautas Abaravičius 1929 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-11 grįžo
206229 Adelė Abaravičienė 1891 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
206230 Domicelė Abaravičienė 1876 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-01
206231 Emilija Abaravičienė 1882 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206232 Leokadija Abaravičienė 1923 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1954-09-01 grįžo
206233 Stasė Abaravičienė 1903 Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-01
206234 Uršulė Abaravičienė 1896 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-10 grįžo
206235 Marija Česlova Abaravičienė 1906 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206236 Kazys Abaras-Abaravičius 1896 Vilniaus suėmimas 1941 Maskvos sr. mirė lageryje
206237 Tichonas Abanšinas 1921 Alytaus suėmimas 1946 Komija 1955-03-24
206238 Edvardas Abakanovičius 1914 Vilniaus suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1947-01-29
206239 Elena Abakanavičiūtė 1943 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 negrįžo
206240 Valė Abakanavičiūtė 1936 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-26 grįžo
206241 Jadvyga Abakanavičiūtė 1937 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
206242 Antanas Abakanavičius 1935 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-04-30 grįžo
206243 Antanas Abakanavičius 1906 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo
206244 Domas Abakanavičius 1939 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
206245 Jonas Abakanavičius 1904 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-20 grįžo
206246 Kazimieras Abakanavičius 1901 Kupiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206247 Klemensas Abakanavičius 1908 Akmenės suėmimas 1948 Komija
206248 Bronė Abakanavičienė 1915 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-20 grįžo
206249 Jadvyga Abakanavičienė 1915 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 grįžo
206250 Ona Abakanavičienė 1921 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-06-25 negrįžo