LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
301 Juozas Bakutis 1916 Ukmergės represuotas 1941
302 Ivanas Bakvalovas 1904 Švenčionių represuotas 1941
303 Vincas Bala 1910 suėmimas 1944
304 Mironas Balberiškis 1918 Vilniaus represuotas 1941
305 Jonas Balčikonis 1887 Panevėžio tremtis 1947 1957-04-11 grįžo
306 Antanas Balčiūnas 1907 Vilniaus represuotas
307 Boleslovas Balčiūnas 1916 Švenčionių represuotas 1941
308 Jonas Balčiūnas 1912 suėmimas 1945
309 Kazys Balčiūnas 1889 Šiaulių represuotas 1941
310 Julijona Balčiūnienė 1893 Šiaulių tremtis 1941 mirė tremtyje
311 Ona Balčiūnienė 1911 Vilniaus represuotas 1941
312 Stanislova Balčiūnienė 1865 Anykščių represuotas 1941
313 Sara Balenska 1914 Vilniaus tremtis 1941
314 Lionginas Balevičius Kauno represuotas 1941
315 Kazimieras Balevičius 1898 Varėnos represuotas 1941
316 Anelė Baliūnienė 1914 Šiaulių represuotas 1941
317 Silvestras Balkė 1924 Vilniaus represuotas 1941
318 Petras Balkūnas 1895 Alytaus suėmimas 1944
319 Marijona Balnienė 1910 Kauno represuotas 1941
320 Algirdas Balnys 1934 Kauno represuotas 1941
321 Jurgis Balnys 1898 suėmimas 1947
322 Kazys Balnys 1905 Kauno represuotas 1941
323 Elvyra Balnytė 1938 Kauno represuotas 1941
324 Juozas Balsevičius 1923 Šiaulių represuotas 1941
325 Julė Balsevičiūtė 1930 Kauno represuotas 1941
326 Petrė Balsevičiūtė 1910 Kauno represuotas 1941
327 Juzė Balsytė 1898 Tauragės tremtis 1941
328 Baltokas tremtis 1941 mirė tremtyje
329 Dzidorius Baltplaukis 1903 Šiaulių represuotas 1941
330 Anicetas Baltramaitis 1922 suėmimas 1945
331 Bronė Baltramiejūnaitė 1898 Ukmergės represuotas 1941
332 Alfonsas Baltrūnas 1907 suėmimas 1943
333 Baltrušaitienė 1902 Panevėžio tremtis 1941 mirė tremtyje
334 Vincentina Baltrušaitienė Kauno represuotas 1941
335 Baltrušaitis 1901 Panevėžio tremtis 1941 mirė tremtyje
336 Kazys Baltrušaitis 1923 Tauragės represuotas 1941
337 Ona Baltrušaitytė 1861 Šakių represuotas 1941
338 Jonas Baltrušis Švenčionių represuotas 1941
339 Antosė Baltrušytė 1907 Kauno represuotas 1941
340 Baltušienė Kretingos represuotas 1941
341 Uršulė Baltušienė Vilniaus represuotas 1941
342 Konstancija Baltušienė 1891 Rokiškio represuotas 1941
343 Baltušis Kretingos represuotas 1941
344 Jonas Baltušis 1906 Šilutės represuotas 1941
345 Jurgis Baltušis 1940 Vilniaus represuotas 1941
346 Stasys Baltušis 1919 Rokiškio represuotas 1941
347 Vladas Baltušis 1887 Rokiškio represuotas 1941
348 Jurgis Baltušis 1905 Vilniaus represuotas 1941
349 Grigorijus Balukas 1940 Klaipėdos tremtis 1941
350 Domicelė Balukienė 1913 Klaipėdos tremtis 1941