LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
351 Breiteris Šilalės nužudytas 1951 Lietuva nužudytas
352 Sergejus Breiva suėmimas 1941 Komija
353 Leonardas Brezgys Plungės represuotas 1941
354 Adomas Brežinskis suėmimas 1941 Lietuva
355 Briedienė tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
356 Briedis tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
357 Briedis Telšių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
358 Petras Briedis suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
359 Eugenija Briliūtė Marijampolės tremtis 1945 Tadžikija
360 Petras Brizgys suėmimas 1941 Lietuva 1941-05
361 Žanas Brone suėmimas 1941 Lietuva
362 Michailas Bruslovičius suėmimas 1941 Lietuva
363 Bružauskas tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremiant
364 Antanas Bružis tremtis 1946 Sverdlovsko sr. grįžo
365 Antanas Bubnelis Lazdijų suėmimas 1947 Lietuva mirė kalėjime
366 Juozas Būbnelis suėmimas 1946 Lietuva
367 Prosperas Bubnys suėmimas 1941 Komija
368 Albinas Bučelis suėmimas 1941 Lietuva
369 Bucevičius Mažeikių suėmimas 1944 Karelija
370 Jurgis Bucevičius nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
371 Tadeušas Buchovskis suėmimas Saratovo sr.
372 Buciakas Vilkaviškio suėmimas 1941 Lietuva
373 Bučinskas nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
374 Bučinskienė nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
375 Antanas Bučkys Jurbarko nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
376 Pranas Būčys Šakių suėmimas 1952 Lietuva
377 Neringa Budavaitė Telšių tremtis 1941
378 Budginas Raseinių tremtis 1941
379 Budginienė Raseinių tremtis 1941
380 Izidorius Budinas suėmimas 1941 Komija
381 Stasys Budinavičius Mažeikių suėmimas 1946 Tiumenės sr. 1954-09-03 grįžo
382 Valentina Budnikienė Ukmergės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
383 Budrevičius Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
384 Jonas Budrevičius Lazdijų suėmimas 1944 Lietuva
385 Petras Budrevičius suėmimas 1941 Krasnojarsko kr.
386 Juozas Budrevickas suėmimas 1941 Lietuva
387 Budrienė Kaišiadorių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
388 Mikas Budrikas suėmimas 1941 Komija
389 Budriūnas suėmimas 1941 Krasnojarsko kr.
390 Povilas Budriūnas Pasvalio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
391 Jefimas Budrys suėmimas 1941 Kalugos sr.
392 Juozas Budrys Šilutės tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
393 Pranas Budrys suėmimas 1941 Baltarusija grįžo
394 Julius Budvilas suėmimas 1941 Lietuva
395 Pranas Būga Vilniaus nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
396 Ona Būgienė Vilniaus represuotas 1941
397 Hermanas Buinevičius suėmimas Saratovo sr.
398 Antanas Buivydas Jurbarko nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
399 Petras Buivydas Vilniaus suėmimas 1940 Lietuva 1941-04-03
400 Jonas Bukaltas Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva negrįžo