LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
301 Gražina Vitkauskaitė 1942 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. negrįžo
302 Vincas Vitėnas 1920 Ignalinos suėmimas 1944 Baltarusija negrįžo
303 Jadvyga Vištartienė 1915 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-06 negrįžo
304 Kazimieras Visockis 1901 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-10-23 negrįžo
305 Adelė Višniauskaitė 1927 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-25 negrįžo
306 Stasys Vismantas 1899 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-10-12 negrįžo
307 Ona Vismantaitė 1945 Šilalės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-08-18 negrįžo
308 Valerija Vismantaitė 1946 Šilalės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-08-18 negrįžo
309 Richardas Viska 1908 suėmimas 1947 Lietuva negrįžo
310 Jonas Viščius 1878 Panevėžio suėmimas 1945 Komija negrįžo
311 Petras Viržintas 1904 Plungės suėmimas 1947 Komija 1960-01-07 negrįžo
312 Juozas Viršutis 1932 Prienų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-03 negrįžo
313 Sergejus Viršilovičius 1915 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-09-10 negrįžo
314 Juozas Viršilas 1905 Skuodo suėmimas 1945 Leningrado sr. 1958-06-25 negrįžo
315 Stepas Virkutis 1900 Akmenės suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
316 Vaclovas Virganavičius 1932 Trakų tremtis 1952 Tomsko sr. 1958-06-30 negrįžo
317 Mindaugas Virbickas 1932 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1959-03-18 negrįžo
318 Bonaventūras Virbickas 1928 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1959-03-18 negrįžo
319 Augustina Virbalienė 1904 Pakruojo tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-23 negrįžo
320 Vidmantas Petras Virbalas 1937 Pakruojo tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-23 negrįžo
321 Danutė Vipartaitė 1944 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-19 negrįžo
322 Juzefa Vipartaitė 1922 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-19 negrįžo
323 Anelė Vinskienė 1916 Prienų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1958-03-17 negrįžo
324 Juozas Vinkevičius 1895 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-12 negrįžo
325 Adolfas Vinkevičius 1941 Varėnos tremtis 1947 Tiumenės sr. negrįžo
326 Marija Vinkevičienė 1893 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1959-04-07 negrįžo
327 Stanislovas Jonas Vinikas-Vinikaitis 1895 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1955-09-27 negrįžo
328 Danguolė Vinikaitė 1934 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-07 negrįžo
329 Valentina Vinikaitė 1932 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-07 negrįžo
330 Marija Vinikaitė 1930 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-12-30 negrįžo
331 Stasys Vingrys 1889 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-05 negrįžo
332 Juzė Vingrienė 1889 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-05 negrįžo
333 Jurgis Vinevičius 1934 Jurbarko tremtis 1945 Komija 1958-03-24 negrįžo
334 Antonas Vinclovas 1927 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
335 Zofija Vinclov 1898 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
336 Teofilis Vinciūnas 1924 Ignalinos suėmimas 1949 Kazachija 1957-12-17 negrįžo
337 Stasys Vinciūnas 1936 Ignalinos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
338 Alina Vimbaraitė 1925 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
339 Nijolė Vilutytė 1935 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-15 negrįžo
340 Danutė Vilutytė 1932 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-15 negrįžo
341 Algimantas Vilutis 1934 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-15 negrįžo
342 Petras Vilneris 1894 Vilniaus suėmimas 1944 Archangelsko sr. negrįžo
343 Ana Vilkojc-Vilkovič 1900 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
344 Romanas Vilkojcas-Vilkovičius 1928 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
345 Bronislavas Vilkojcas-Vilkovičius 1927 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
346 Antonijus Vilkojcas-Vilkovičius 1907 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
347 Adamas Vilkojcas-Vilkovičius 1896 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
348 Veronika Vilkojc 1933 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
349 Bronislava Vilkojc 1935 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
350 Marija Vilkojc 1909 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo