LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Kitojlag

Kraštas/respublika: Irkutsko

Valstybė: RSFSR