LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Uchtižemlag

Pavardės: Petras Aborkus 1915-1945