LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

18 km, Berlag

Kraštas/respublika: Magadano

Valstybė: RSFSR

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdydamas 2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą  Nr. 686 „Dėl Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, įgyvendina uždavinio “informacijos skleidimas apie Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapus ir palaidojimo vietas žyminčius paminklus” priemones.