LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Boksitovaja šachta, Sevurallag

Kraštas/respublika: Sverdlovsko

Valstybė: RSFSR