LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Berežki, PFL nr.174

Kraštas/respublika: Maskvos

Valstybė: RSFSR