LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Balygyčian, Berlag

Kraštas/respublika: Magadano

Valstybė: RSFSR