LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

1 km, Vorkutlag

Lagerių grupė: Vorkutlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR