LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bezymianka, Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR