LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bolšaja Inta, Minlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR