LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bira, Dallag

Kraštas/respublika: Chabarovsko

Valstybė: RSFSR