LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nezem, Sevdvinlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR