LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ataskaita apie ekspediciją į Kazachstano respublikos Karagandos sritį